WSP Flevoland door de ogen van de werkgever

21 maart 2022

Uit de Monitor Werkgeverstevredenheid krijgt WSP Flevoland een rapportcijfer van 7,6. Dat is een twee tiende punt hoger dan het landelijke gemiddelde.

In de vanaf 2021 ingevoerde SUWI-wet staat dat er onderzoek moet worden uitgevoerd onder de regionale WerkgeversServicepunten naar de tevredenheid van werkgevers. De kaders van dit onderzoek zijn:
• Toetsen van tevredenheid van werkgevers over de dienstverlening van WSP’s
• Het is onderdeel van de evaluatie van het gezamenlijke uitvoeringsplan voor werkgeversdienstverlening
vanuit regionale WSP’s
• Het onderzoek vindt jaarlijks plaats

 

Bekijk de infographic