Tegemoetkoming Energiekosten (TEK): Ontdek of jouw bedrijf in aanmerking komt

2 januari 2023

Het zal ook niet voor jou onopgemerkt zijn: de energieprijzen zijn torenhoog. En dat is niet alleen een lastige situatie voor veel huishoudens, óók bedrijven komen hierdoor in de problemen. Maar gelukkig biedt de overheid wat meer perspectief: er wordt hard gewerkt aan een regeling om organisaties tegemoet te komen. Ondernemingen met minder dan 250 medewerkers kunnen namelijk vanaf 2023 gebruik maken van de Tegemoetkoming Energiekosten.

Tijdelijke regeling voor mkb’ers

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een tijdelijke regeling speciaal voor mkb’ers. Deze regeling loopt in de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2023. Wil je deze tegemoetkoming aanvragen? Dat kan naar verwachting – met terugwerkende kracht – in het tweede kwartaal van 2023. Dat komt omdat deze regeling nog wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Lukt het jouw organisatie niet om hierop te wachten? Om deze lastige periode te overbruggen is er voor kleine ondernemingen tijdelijk de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.

Wanneer heb je recht op de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)?

Vanaf het tweede kwartaal van het nieuwe jaar verwacht het kabinet de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan te bieden. Deze tegemoetkoming is er voor alle mkb’ers die minder dan 250 werknemers in dienst hebben én ingeschreven staan in het Nederlands KVK handelsregister. Een bijkomende eis is dat de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Verder moet een bedrijf jaarlijks een hoger verbruik hebben dan 5.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit om aanspraak te maken op de tegemoetkoming. Het bedrag dat de overheid vergoedt is de helft van die kosten met een maximum van €160.000.

Eisen op een rij:

  • Mkb’ers met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet minder dan €50 miljoen
  • Energiekosten bedragen minimaal 7% van omzet
  • Jaarlijks verbruik van bedrijf jaarlijks een hoger 5.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit

Meer weten over deze tegemoetkoming? Hoe vraag ik de energietoeslag 2022 aan van ongeveer € 1.300? | Koopkracht | Rijksoverheid.nl