Die conclusie komt naar voren uit onderzoek dat de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt heeft laten doen naar werkgeversdienstverlening. Om die te verbeteren heeft het ministerie van SZW in 2018 gelden beschikbaar gesteld. Onderzocht is nu wat die investering in professionalisering heeft opgeleverd en wat arbeidsmarktregio’s nog meer nodig hebben.

Wat gedaan?
Met de beschikbare middelen hebben de regio’s zich met name gericht op:

  • kennis en vaardigheden om het gesprek met werkgevers anders in te vullen;
  • kennis en vaardigheden om in te kunnen spelen op bepaalde doelgroepen werkzoekenden;
  • het bevorderen van samenwerking in regio en een uniforme werkwijze.

Uniforme werkwijze
Wat het laatste betreft is aandacht besteed aan:

  • gezamenlijk te gebruiken ICT-systemen;
  • het merk WSP;
  • gebruik van eenduidige namen en logo’s;
  • een gezamenlijke opzet in dienstverlening;
  • en gezamenlijke doelen met een gedeelde route.

Samenwerking verbeterd
Aan de activiteiten deden deelnemers mee vanuit de WSP’s, gemeenten, UWV, SW-bedrijven en andere regionale partners. De samenwerking als geheel is hierdoor in veel regio’s verbeterd. Doordat er meer werd samengewerkt is de manier van werken ook uniformer geworden.

Werkgevers hebben volgens het onderzoek nu één aanspreekpunt bij wie ze terecht kunnen voor uiteenlopende vragen en verzoeken. De accountmanager kan vervolgens gebruikmaken van het gehele netwerk. Dit leidt nu al tot duurzamere relaties met werkgevers.

Intensievere samenwerking
Toch hebben de arbeidsmarktregio’s behoefte aan meer intensieve regionale samenwerking. Een belangrijke voorwaarde is de aansluiting met onderwijsinstellingen. Ook zouden de regio’s graag meer aansluiting met de werkzoekendendienstverlening zoeken.

Deze intensivering van de samenwerking zou zich niet moeten beperken tot één arbeidsmarktregio, maar dient volgens de projectleiders over de regio’s heengetrokken te worden. Regio’s hebben zelfs behoefte aan een landelijke richtinggevende visie voor de regionale invulling.

Veranderende markt
De regio’s zien allemaal dat de arbeidsmarkt aan verandering onderhevig is en dat dit vraagt om professionalisering en samenwerking in de werkgeversdienstverlening. De regio’s hebben ook absoluut de ambitie om daar samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en andere partners aan te werken. Bij elkaar gaat het om een ontwikkeling van ‘vacatureboer’ naar strategisch partner voor werkgevers.

Tekst: Klaas Salverda/VNONCW