Sociaal werkgeverschap oplossing voor personeelskrapte

6 april 2022

Bij veel Flevolandse werkgevers neemt de behoefte aan personeel toe. Gelijktijdig is er onder hen een toename waarneembaar van de bewustwording dat ze voor de invulling van vacatures op een andere manier aan de slag moeten. Hier liggen kansen voor mensen uit de doelgroep/banenafspraak. Op 5 april vond er een webinar plaats met deskundigen waarin werkgevers aan het woord kwamen over de wijze waarop zij het sociaal werkgeverschap hebben aangepakt. Het webinar werd opgenomen in de werkplaats van Classic Mike in Zeewolde.

Bekijk het webinar hier.