Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt.

30 juni 2022

Actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een actieplan ontwikkeld om werkgevers en werkzoekenden makkelijker met elkaar in contact te laten komen. Met wervingsroutes die worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, UWV, regio’s, uitzendsector, landelijke werkgevers- en brancheorganisaties, vakbonden, SBB, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), onderwijsinstellingen en Start Foundation.

Voor werkzoekenden én werkgevers

Het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ is enerzijds bedoeld om mensen die willen en kunnen werken aan een passende (deeltijd)baan of een leerwerktraject te helpen. Dit staat geheel los van of ze al dan niet een opleiding, diploma, werkervaring of uitkering hebben. Werkzoekenden denken vaak ten onrechte dat ze ongeschikt zijn voor de banen die aangeboden worden.

Tegelijkertijd is het actieplan bedoeld voor werkgevers om talent te vinden voor de vele vacatures die openstaan. Werkgevers denken vaak ten onrechte dat werkzoekenden niet geschikt zijn voor hun bedrijf of dat werkzoekenden heel veel begeleiding nodig hebben.

Hoe komen banen en talenten bij elkaar?

Het begint bij de werkgever die gaat denken in kansen en mogelijkheden: niet zozeer kijken naar diploma’s en werkervaring, maar juist naar de vaardigheden en capaciteiten van een werkzoekende.

Maar er is meer nodig: ook werkzoekenden moeten een stap durven te zetten. Door te denken in kansen en mogelijkheden om eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld in een leerwerkbaan. Om werkgevers en werkzoekenden in de praktijk dichter bij elkaar te brengen, brengen wij vier wervingsroutes onder de aandacht.

Op zoek naar talent?

Een deel van de werkzoekenden is direct beschikbaar voor werk maar heeft daarbij hulp nodig. Meld jouw vacatures aan bij het Werkgeversservicepunt en zij helpen je verder. Ze kijken samen met jou wat een werkzoekende nodig heeft aan begeleiding of scholing, en van welke subsidies en regelingen je als werkgever gebruik kunt maken.

Neem contact op met het WerkgeversServicepunt Flevoland